(BMI) Индекс на телесна маса

Оптималният индекс на телесна маса (BMI) e 21. Нормалният е до 25.
Въведете ръста и теглото си и вижте какъв е вашият индекс на телесна маса (BMI).